Lov na Banatsku lisicu

Manifestacijom “Lov na banatsku lisicu” otvara se sezona manifestacija Turističke organizacije opštine Alibunar, svake godine tokom januara, približno u isto vreme, više stotine lovaca učestvuje u lovu na banatsku lisicu,lov  kreće u ritu, lovi se samo odmereno i planski u skladu sa zakonskim normama.

Kao i svih prethodnih godina ovu tradicionalnu manifestaciju priređuju  organizatori i domaćini , lovačko udruženje “Srndać” i Turistička organizacija opštine Alibunar,uz podršku Opštine Alibunar.

Na opštinskom lovištu najrasporostranjeniji su fazani, zečevi i srneća divljač, dok su na obodu Deliblatske peščare vemo rasprostranjeni lisice i šakali.Pored kontrolisanog održavanja i regulacije brojnosti lisica, lov je prilika za druženje i razmenu iskustva među sportskim lovcima kojih je iz godine u godinu sve više i više, što ukazuje na potencijale za razvoj lovnog turizma na teritoriji opštine Alibunar.

Ova tradicionalna manifestacija pored praktičnog, ima i edukativni karakter, pa se u okviru nje organizuju i stručna predavanja o razvoju domaćeg lovnog turizma, lovstva na rubu Deliblatske peščare, kao i o bolesti besnila, kako kod lisica, tako i kod ostalih predatora na pomenutom područiju.

Zbog svega navedenog, a pre svega zbog mesta koje “Lov na banatsku lisicu” zauzima u kalendaru turističkih manifestacija,”Lov na banatsku lisicu” predstavlja svojstven brend lovnog turizma u ovom delu Vojvodine, pa i čitave Srbije.Brojnost vrsta životinjskog sveta je velika i ogleda se u mnoštvu ptica i sisara, što omogućava razvoj lovnog turizma. Od sitne divljači, prisutni su zec i fazan, ali i krupna divljač, kao što su jelen, srna i divlja svinja.Lovišta pripadaju panonskom tipu, a odnosu na ostale turističke grane u opštini, lovni turizam je najrazvijeniji.

 

Turistička organizacija opštine Alibunar